Роз’яснено безпечний процес післязбирального доробляння та зберігання зернових та зернобобових культур

Фахівець управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області провів інформаційно-роз’яснювальну роботу з працівниками одного із сільськогосподарських підприємств Кропивницького району щодо дотримання безпечного процесу післязбирального доробляння та зберігання зернових та зернобобових культур, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.

       Під час бесіди було вказано, що працівникам необхідно:

- провести навчання з охорони праці і перевірку знань щодо дотримання правил безпечного виконання робіт, а також проведення інструктажів з охорони праці; 

- забезпечити проходження працівниками медогляду;

- забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.

  Наголошено, що технологічні процеси післязбирального доробляння та зберігання зернових та зернобобових культур здійснюються відповідно до затвердженої керівником підприємства схеми переробки та обробки зерна.

Усі трудомісткі процеси на складах зерна та сировини на підприємствах із зберігання зерна насипом мають бути механізовані та виконуватися згідно із затвердженим технологічним процесом.

Рух транспорту на підприємстві повинен бути організований за схемою руху транспортних засобів із вказівкою на ній поворотів, зупинок, виїздів, переходів. Схеми руху транспортних засобів повинні бути вивішені в місцях стоянки транспорту, перед в’їздами на територію та в необхідних місцях, визначених роботодавцем.

 Швидкість руху автомобільного транспорту не повинна перевищувати таких величин: при проїздах на території підприємства - 10 км/год; при перетинанні переїздів підприємства, при виїздах і в’їздах - 5 км/год; при подачі автомобіля заднім ходом - 3 км/год; для авто- і електронавантажувачів, електрокарів 3 км/год.

  Для проходу (підйому) працівників на робоче місце для безпечного пересування повинні бути передбачені тротуари, сходи, містки, трапи, які повинні бути справні, розраховані на робоче навантаження і застосовуватися відповідно до свого призначення.

  Зазначено, що вантажно-розвантажувальні роботи відносяться до робіт підвищеної небезпеки та виконуються після отримання дозволу на виконання цих робіт.

 Вантажно-розвантажувальні роботи проводяться під керівництвом посадової особи або працівника, відповідального за безпечне проведення відповідних робіт (визначає спосіб навантаження і розвантаження, розміщує робочу силу, перевіряє справність пристосувань і засобів індивідуального захисту, встановлює порядок обміну умовними сигналами між працівниками, проводить інструктажі перед початком робіт).

   У місцях провадження вантажно-розвантажувальних робіт та у зоні дії вантажопідіймальних механізмів забороняється перебування осіб, які не пов’язані з виконанням цих робіт.

     Місця виконання вантажно-розвантажувальних робіт позначаються знаками безпеки.

     У прийомних бункерах, які завантажуються повинні встановлюватися запобіжні ґрати.

     Естакади, з яких розвантажуються автомобілі-самоскиди, повинні бути міцно огороджені з боків й обладнані відбійними брусами.

     Гранично допустима висота завантаження складів зерном насипом повинна вказуватися на стінах різко позначеною лінією з попереджувальними написами.

     Під час експлуатації електричних установок забезпечується захист мереж від механічних пошкоджень, а струмопровідні частини захищають для уникнення небезпеки торкання до них.

     Накопичення пилу і сміття на обмотках та корпусах електродвигунів, комутаційних апаратах, освітлюваній арматурі та інших частинах установок забороняється.

Біля кожного розподільчого щита розміщується його однолінійна принципова електрична схема із зазначенням панелей, апаратів та мережі. Біля всіх комутаційних апаратів (автоматичних вимикачів, контакторів, магнітних пускачів, рубильників тощо), а також біля запобіжників, змонтованих на силовому розподільчому щиті, повинні бути чіткі надписи на незнімній частині, що вказують на їхнє призначення.

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)