Фермерському господарству надано допомогу в доопрацюванні системи охорони праці

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Кіровоградській області Віктор Куліш взяв участь у доопрацюванні системи управління охороною праці (СУОП) в ФГ «Омельяненко» в селі Іванівці Новоукраїнського району.

 Віктор Куліш надав методичну та профілактичну допомогу по запобіганню виробничого травматизму та профзахворюваності у вигляді участі у доопрацюванні  СУОП  в сільськогосподарському підприємстві щодо пропозицій до профілактичних заходів, які розробляються роботодавцем на виконання нормативно-правових актів з охорони праці,  ознайомлення з прогресивними технологіями, досягненнями науки і техніки, засобами механізації та автоматизації виробництва; ознайомлення з позитивним досвідом з охорони праці через надання корисної інформації в проведенні належного контролю посадовими особами стану охорони праці на підприємстві; допомоги у складанні наказів, відповідності будівель, споруд, виробничого обладнання, устаткування вимогам проектної та іншої документації; допомоги в організації пропаганди безпечних методів праці серед працівників підприємства.

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)