Для інспекторів праці відбувся тренінг з питань недискримінації у сфері праці

Тренінг щодо запобігання насильству, домаганням та дискримінації на робочому місці, зокрема за ВІЛ-статусом став важливою подією для 25 інспекторів праці та фахівців з питань гігієни праці Держпраці. Захід організовано проектом Міжнародної організації праці (МОП).

 Метою тренінгу є підвищення обізнаності фахівців та їх підготовка до ефективної реалізації повноважень з питань забезпечення дотримання принципів рівних можливостей на робочому місці.

Запобігання дискримінації є важливим завданням у сучасному суспільстві та стосується не лише соціальних чинників, а й праці. Серед проявів нерівності у сфері праці є дискримінація працюючих жінок та чоловіків за їхнім ВІЛ-статусом, а також насильство і домагання, які порушують право людини на гідність та безпеку на роботі.

Під час тренінгу учасники заходу отримали необхідні знання та навички щодо виявлення, профілактики та вирішення проблем дискримінації на робочому місці. Також ознайомилися із міжнародними та національними законами та нормами, які регулюють цю сферу, навчилися застосовувати їх на практиці.

По завершенні тренінгу інспектори праці отримали набір інструментів для виявлення та реагування на випадки дискримінації та домагань на робочому місці. Під час консультацій з роботодавцями та працівниками такі механізми сприятимуть забезпеченню робочого середовища, вільного від будь-якої форми дискримінації й домагань. Важливою є також і роль інспекторів праці в адвокатуванні добровільного та конфіденційного консультування та тестування працівників на ВІЛ, оскільки вчасне лікування ВІЛ-інфекції є передумовою продовження якісного і продуктивного життя. Це важливий крок у зміцненні прав людини на повагу та рівність на робочому місці.

Проект МОП відіграє ключову роль у розробці та впровадженні заходів щодо соціального захисту та прав людини на робочому місці у всьому світі. Тренінги, подібні до цього, є частиною широкої ініціативи МОП щодо підвищення рівня обізнаності та компетентності фахівців у сфері праці, а також забезпечення дотримання прав людини у сфері праці.

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)