Проведено семінар щодо додержання законодавства про працю в галузі ветеринарної медицини

Головний інспектор Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області провела семінар для працівників Світловодського відділу Олександрійської районної лікарні ветмедицини та Олександрійського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Кіровоградській області. Захід спрямований на надання інформації та консультацій щодо додержання законодавства з праці в галузі ветеринарної медицини.

Обговорені питання стосовно робочого часу, відпусток, переведення працівника на іншу роботу, необумовлену трудовим договором, без його згоди, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Окремо розглянуто аспекти посадової інструкції. Посадова інструкція – це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві, в установі, організації.

Однією з основних умов трудового договору є трудова функція працівника, яка визначається відповідно до його конкретної роботи, кваліфікації, професії.

Передумовою прийняття на роботу працівника є наявність вакантної штатної одиниці в штатному розписі за відповідною посадою (професією) із зазначенням категорії (розряду).

На основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей штатного розпису для їхнього розмежування через чітке визначення конкретних функціональних обов'язків, власник або уповноважений ним орган розробляє та затверджує такий локальний правовий документ, як посадові інструкції, наявність яких є обов'язковим елементом на кожному підприємстві, в установі, організації.

Посадові iнструкцiї регулюють органiзацiйно-правовий статус працiвникiв i визначають їхнi конкретнi завдання та обов’язки, права, повноваження, вiдповiдальнiсть, знання та квалiфiкацiю, потрiбнi для забезпечення ефективної роботи працiвникiв.

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)