У Кропивницькому районі надано технічну консультацію з питань безпеки праці під час зберігання та перероблення зерна

Головний державний інспектор Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області провів технічну консультацію працівникам сільськогосподарського підприємства в Кропивницькому районі щодо дотримання безпеки праці під час післязбиральної доробки зернових культур відповідно до вимог НПАОП 15.0-1.01-17 «Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та перероблювання зерна».

 Зосереджено увагу на те, що до роботи машиністом (оператором) зерноочисних комплексів допускаються особи старше 18 років, які пройшли спеціальне навчання з безпечної експлуатації цих агрегатів і перевірку знань з питань охорони праці та не мають протипоказань за станом здоров'я.

До ручних робіт на токах (підгортання зерна до завантажувальних транспортерів машин, очищення приямків норій, завантаження в транспортні засоби тощо) допускаються особи, які навчені безпечним способам виконання робіт і пройшли інструктаж з охорони праці. До роботи необхідно приступити в спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, які можуть бути захоплені рухомими та обертовими деталями машин та механізмів.

Якщо під час роботи виділяється багато пилу, необхідно захистити органи дихання респіратором, а органи зору окулярами. Забороняється працювати зі знятими огородженнями пасових і ланцюгових передач та інших обертових частин зерноочисних машин, муфт, блоків натяжних пристроїв в зонах робочих місць.

Силоси та бункери для зерна, незалежно від місця їх розташування, закривають суцільним перекриттям з облаштуванням в них завантажувальних та лазових люків із запобіжними ґратами, що щільно зачиняються та закриваються на замок.

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)