У Новоукраїнському районі роз’яснено правила безпеки під час збирання та заготівлі сіна, соломи

Фахівець Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області надав технічні консультації працівникам та роботодавцям сільськогосподарського підприємства у Новоукраїнському районі з питань безпеки під час збирання та заготівлі соломи та сіна.

Основна увага була наголошена на тому, що до скиртування сіна або соломи допускаються особи, що мають дозвіл до робіт на висоті. Скиртування дозволяється проводити тільки у світлий час доби й при швидкості вітру не більше 6 м/с. Не дозволяється скиртувати під час грози.

Додатково зазначено важливі аспекти щодо безпеки під час збирання та заготівлі соломи та сіна:

  • кількість скиртоправів, що одночасно перебувають на скирті, не повинна перевищувати шістьох з розміщенням їх не ближче ніж за 1,5 м від краю скирти;
  • після досягнення скиртою висоти 2 м навколо неї необхідно вистелити шар соломи шириною 2 м і висотою 1 м (для пом’якшення удару внаслідок падіння працівника зі скирти);
  • не допускається використання скиртоукладача для підіймання на скирту і спускання з неї;
  • для завершення формування скирти на ній мають залишитися не більше двох скиртоправів;
  • скиртоправи не повинні перебувати ближче 3 м від грабельної решітки під час подавання соломи (сіна) скиртоукладачем на скирту;
  • для підіймання та опускання працівників зі скирти потрібно застосовувати приставні або мотузяні драбини, які у верхній частині необхідно закріплювати страхувальними мотузками, з’єднаними з металевим стрижнем, уведеним горизонтально в нижню частину скирти зі зворотного боку на глибину не менше 1 м.
  • не дозволяється перебувати під піднятими рулонами та тюками та у радіусі дії стріли навантажувальної машини під час укладання рулонів і тюків за допомогою кранів або навантажувачів.

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)