Пошук

  

 

Авторизація

Звертаємо увагу роботодавців: необхідно активізувати процес організації медоглядів

Під час здійснення планових та позапланових перевірок, в порядку визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», територіальні органи Держпраці перевіряють проведення медоглядів роботодавцями.  Роз’яснення з цього питання надає начальник відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці в області Ірина Чирва.

 Згідно з Додатком 1 до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27.10.2020 № 2161 «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці»,

а саме:

пунктів 22-25 таблиці  Переліку питань для проведення заходу державного нагляду (контролю)щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці,промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду,які поширюються на всіх суб’єктів господарювання,

головні державні інспектора перевіряють наступні питання: -

чи забезпечено власником за свої кошти організацію проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;

чи організовано за рахунок роботодавця у випадках, визначених законодавством позачерговий медичний огляд працівників;

чи відсторонено працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, від роботи;

чи забезпечено дотримання вимог Порядку №246.

Під час перевірок встановлюються факти непроведення медоглядів на підприємствах через карантинні заходи у державі та посилання на постанови Уряду.

Роз’яснюємо, що з початку встановлення карантину в Україні та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, одним із обмежувальних заходів, які визначені постановами Уряду, було питання прийняття на роботу та виконання роботи працівниками без проходження  медичних оглядів.  На ці підзаконні акти  посилалися роботодавці та медичні заклади під час перевірок територіальними органами Держпраці.

Дозвіл на роботу, без проходження періодичних медичних оглядів працівників окремих професій, згідно з яким, на період встановлення карантину та протягом 30 днів після закінчення такого періоду, дозволялося залучення працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам,  передбачався:

 підпунктом 3 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» - втратив чинність на підставі Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020;

підпунктом 3 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» - втратив чинність на підставі Постанови КМУ № 641 від 22.07.2020;

пунктом 3-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» -  виключено на підставі Постанови КМУ № 392 від 20.05.2020;

підпунктом 4 пункту 24 постанови Кабінету Міністрів України від 9.12. 2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  -   виключено на підставі Постанови КМУ № 954 від 13.09.2021.

Отже на сьогодні такий захід обмежувальних протиепідемічних заходів  не передбачено чинним законодавством.

Звертаємо увагу роботодавців: необхідно активізуватись тим, хто ще не розпочав процес організації медоглядів 2022.

Як і раніше, медогляди проходять працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, що потребують професійного добору, та особи віком до 21 року, відповідно до Порядку № 246.

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)