Запитуйте – відповідаємо

Чи вважається необґрунтованою відмова у прийнятті на роботу у зв’язку із невідповідністю кваліфікації працівника? Відповідь надає начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно - правових актів Управління Держпраці в області Ганна Масловська.

 Статтею 22 КЗпП України забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Вiдповiдно до роздiлу "Загальнi положення" випуску 1 "Професiї працiвникiв, що є загальними для всiх видiв економiчної дiяльностi" (роздiл 1 "Професiї керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв") Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, затвердженого наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 29.12.2004 №336, вищезазначений Довiдник є нормативним документом, обов'язковим з питань управлiння персоналом на пiдприємствах, в установах i органiзацiях усiх форм власностi та видiв економiчної дiяльностi. Вiн є основою для розроблення посадових iнструкцiй працiвникам, якi закрiплюють їх обов'язки, права та вiдповiдальнiсть.

У Довiднику визначено перелiк основних робiт, якi притаманнi тiй або iншiй посадi, виходячи iз встановленого в галузях економiки подiлу i кооперацiї працi.

Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Довідник служить основою для розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов'язки, права, відповідальність та кваліфікаційні вимоги.

 Довідник складається з Випусків і Розділів випусків, які згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт. Розділи Випусків співвідносні з Розділами класифікації професій за Класифікатором професій, а саме: "Керівники", "Професіонали", "Фахівці", "Технічні службовці". Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі Розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

За необхідності може бути додатковий Розділ "Спеціалізація".

У Розділі "Завдання та обов'язки" наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади, посилання на галузь необхідних знань.

У Розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних обов'язків.

У Розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено відповідно до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи.

Таким чином, вимоги до кваліфікації працівника зазначаються у розділі "Кваліфікаційні вимоги" посадової інструкції, яким визначено відповідно до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи.

Згідно Науково-практичного коментарю до законодавства України про працю (автор Ротань В.Г. та інші), а саме коментарю до ст.22 КЗпП України необґрунтованою, за наявності вакантного робочого місця (посади), є відмова у прийнятті на роботу невмотивована чи мотивована посиланням на обставини, які не відносяться до ділових якостей працівника.

Таким чином, відмова у прийнятті на роботу, пов’язана із невідповідністю кваліфікації кандидата на посаду кваліфікаційним вимогам, зазначеним у посадовій інструкції, є обґрунтованою.

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

 

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 

  

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

 

ДП «Кіровоградський Експертно-технічний центр»

 

 

 

 

 

Пошук

Авторизація

Управління Держпраці у Кіровоградській області

Юридична та фактична адреса: 
м. Кропивницький, 25006, вул. Дворцова, 24,  вул. Дворцова, 32/29 

тел./факс (0522) 32-04-30

Гаряча лінія : 32-02-83

Телефон для довідок щодо отримання
вхідного реєстраційного номера:
(0522) 22-14-67 
 E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.