Адміністративні послуги

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛІВ

УВАГА!
До уваги суб’єктів господарювання, які мають намір отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до порядку затвердженого постановою КМУ від 26.10. 2011 № 1107 (далі - Постанова №1107).

 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної... 

20 квітня 2019 року набрали чинності зміни до Постанови №1107 (постанова КМУ № 330 від 10.04.2019) Урядовий кур′єр від 20.04.2019 № 77 (6440)

 

ДО УВАГИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №48 внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». 

Зокрема, скорочено перелік робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, з 26 видів до 18 видів, перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволів, з 21 позиції до 11 позицій; розширено перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації  відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, з 8 видів до 19 видів, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації, з 3 позицій до 5 позицій. 

Також, змінені зразок форми заяви на одержання дозволу,  зразок форми  заяви на продовження строку дії дозволу та зразок декларації форми відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. 


До уваги суб’єктів господарювання, які мають намір отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до порядку затвердженого постановою КМУ від 26.10. 2011 № 1107 

Управління Держпраці у Кіровоградській області нагадує, що з 5 грудня 2018 року набрали чинності Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва затверджені наказом Міністерства соціальної політики від 12.04.2018 №507.

 


 

 


 

 Заява для реєстрації перереєстрації, зняття з обліку технологічних транспортних засобів (для юридичних осіб)

  


 

 Заява для реєстрації перереєстрації, зняття з обліку технологічних транспортних засобів (для фізичних осіб)

 


ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ

Заяву на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки можна отримати в центрах надання адміністративних послуг  м. Кропивницького, райдержадміністрацій, міськвиконкомів та за адресою Управління Держпраці у Кіровоградській області: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24

 


ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОЗВОЛУ


Форма декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці


Зразок декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці


РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ (від 04.09.2017)

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ (від 18.05.2018)


Про прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107”


 ДО УВАГИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Згідно з статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 835-VIII від 26.11.2015), зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру.


Перелік адміністративних послуг Управління, які надаються через центри надання адміністративних послуг 

1. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці*.

2. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування*.

3. Видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки**.  

Примітка:

* Надання послуг здійснюється через центр надання адміністративних послуг м. Кропивницький  за адресою:25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41.

** Надання послуги здійснюється в дозвільних центрах, які є складовою частиною центрів надання адміністративних послуг райдержадміністрацій та міськвиконкомів

 Графік роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 16.00, тел./факс (0522) 242369

Представник територіального управління приймає участь у роботі Центру: вівторок, четвер з 9.00 до 12.00


 Інформаційна картка №1

адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

Інформаційна картка №2

адміністративної послуги щодо анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

Інформаційна картка №3

адміністративної послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 

Інформаційна картка №4

адміністративної послуги з відомчої реєстрації (тимчасової реєстрації) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

 Інформаційна картка №5

адміністративної послуги з відомчої перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

 Інформаційна картка №6

адміністративної послуги щодо зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

 

Інформаційна картка №7

 адміністративної послуги з видачі свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

  

Інформаційна картка №8

адміністративної послуги щодо продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

Інформаційна картка №9

адміністративної послуги щодо погодження заявки на отримання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

 

Інформаційна картка №10

адміністративної послуги щодо реєстрації гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

  


Технологічна картка №1

адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

Технологічна картка №2

адміністративної послуги з анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

Технологічна картка №3

адміністративної послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 

Технологічна картка №4

адміністративної послуги щодо відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

Технологічна картка №5

адміністративної послуги з відомчої перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

Технологічна картка №6

адміністративної послуги щодо зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

Технологічна картка №7

адміністративної послуги щодо видачі свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

 

Технологічна картка №8

адміністративної послуги щодо продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

Технологічна картка №9

адміністративної послуги щодо погодження заявки на отримання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

 

Технологічна картка №10

адміністративної послуги щодо реєстрації гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Реєстр дозволів яки були видані (новий)

Реєстр дозволів яки були видані (старий)


Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки  за 2017 рік


Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки  за 2018 рік


Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки за 2019 рік


Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки за 2020 рік 


Реєстр анульованих дозволів

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

 

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 

  

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

 

ДП «Кіровоградський Експертно-технічний центр»

 

 

 

 

 

Пошук

Авторизація

Управління Держпраці у Кіровоградській області

Юридична та фактична адреса: 
м. Кропивницький, 25006, вул. Дворцова, 24,  вул. Дворцова, 32/29 

тел./факс (0522) 32-04-30

Гаряча лінія : 32-02-83

Телефон для довідок щодо отримання
вхідного реєстраційного номера:
(0522) 22-14-67 
 E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.