1 вересня 2023 року набрав чинності Наказ Міністерства охорони здоров`я «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів»

Головний державний інспектор відділу гігієни праці та атестації робочих  місць за умовами праці Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області роз’яснює, що дані Мінімальні вимоги встановлюють норми безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів і поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують ручне переміщення вантажів.

У цих Мінімальних вимогах термін ручне переміщення вантажів вживається в такому значені - операції, пов'язані із переміщенням або підтриманням вантажів одним або більше працівниками, включаючи підйом, опускання, штовхання, підтягування, перенесення або пересування вантажу.

Звертаємо увагу роботодавців на:

-         Забезпення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

-         Здійснення організаційних заходів  або використання спеціальних засобів, зокрема, механічного обладнання, для того, щоб уникнути необхідності ручного переміщення вантажів працівниками;

-         Ознайомлення працівників та за потреби їх представників з факторами ризику, згідно системи оцінки ризиків, яка діє на підприємстві, з урахуванням специфіки виробництва.

Роботодавець забезпечує отримання кожним працівником відповідної підготовки з питань безпеки та охорони здоров'я, зокрема у формі інформації та інструкцій, адаптованих до його робочого місця або роботи в таких випадках:

-         під час прийняття на роботу;

-         у випадку переведення або зміни роботи;

-         у випадку введення нового робочого обладнання або зміни в обладнанні;

-         у разі запровадження будь-якої нової технології;

-         під час повторного інструктажу.

Роботодавець перед початком роботи та у процесі виконання робіт зобов'язаний організувати проведення працівникам інструктажів з питань охорони праці.

Там, де неможливо уникнути необхідності ручного переміщення вантажів працівниками, роботодавець вживає відповідних організаційних заходів, використовує відповідні засоби або забезпечує ними працівників для зменшення ризику, пов'язаного з ручною обробкою таких вантажів, для чого:

- визначає ступінь ризику травмування працівників шляхом оцінки умов безпеки праці і охорони здоров'я для вказаного типу роботи та аналізу характеристики вантажів, відповідно до розділу IV цих Мінімальних вимог;

- вживає заходи для уникнення або зменшення ризику травмування, зокрема, травми спини, плечових зв'язок, розтягнення, переломів у працівників, а також запаморочення, втрати свідомості, проводить інструктаж з питань охорони праці на підставі врахування характеристик виробничого середовища та вимог до роботи відповідно до розділу IV цих Мінімальних вимог".

Роботодавець забезпечує щоб працівники та/або їх представники отримували інформацію про:

-         вагу вантажу;

-         висоту підіймання вантажу;

-         центр ваги найбільш важкої сторони.

Працівники та за потреби їх представники інформуються про всі ризики, а також заходи з безпеки праці та охорони здоров'я, що підлягають впровадженню.

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено, допущених до ручного переміщення вантажів.

Не допускаються до ручного переміщення вантажів працівники, яким за результатами медичного огляду така робота протипоказана за станом здоров'я.

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)