Пошук

  

 

Авторизація

Роз’яснення фахівців Управління: вимоги до оформлення найманої праці залишились незмінними

Фахівці Управління інспекційної діяльності продовжують інформувати суб’єктів господарювання щодо необхідності оформлення господарської діяльності та найманої праці у відповідності до норм чинного законодавства.

 Головний державний інспектор Наталя Пуриш під час превентивних заходів для фізичних осіб-підприємців наголосила, що вимоги до оформлення найманої праці залишились незмінними. До початку роботи роботодавець, відповідно до ст. 29 КЗпПУ (із змінами), зобов’язаний в узгоджений з працівником спосіб поінформувати його про:

 • місце роботи (інформація про роботодавця, його місцезнаходження);
 • трудову функцію, яку зобов’язується виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків);
 • дату початку виконання роботи;
 • визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;
 • права і обов’язки, умови праці;
 • наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
 • право на пільги і компенсації за роботу відповідно до законодавства і колективного договору – під підпис;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, положення колективного договору (у разі його укладення);
 • проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
 • організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);
 • тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;
 • процедуру та встановлені КЗпПУ строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

При укладенні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець повинен забезпечити виконання лише пунктів 1, 3, 5, 7-9 частини першої цієї статті та у разі потреби надати працівникові необхідні для виконання роботи обладнання та засоби, а також рекомендації щодо роботи з ними. Інформування може відбуватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо безпеки праці.

Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі технічних засобів електронних комунікацій з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису.

У трудовому договорі за згодою сторін можуть бути узгоджені альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації, визначеної пунктом 4 частини першої статті 29 КЗпПУ, яка доводиться до відома працівників у порядку, встановленому цією статтею.

Детальніше про норми трудового законодавства на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/.

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)