Пошук

  

 

Авторизація

Нагадуємо про гігієну праці для працівників лісового господарства

Роз’яснення надає головний державний інспектор відділу з питань гігієни  праці Управління Держпраці в області Наталія Струтинська.

На працівників лісового господарства під час виконання трудових обов’язків діють такі шкідливі та небезпечні виробничі фактори:

 виробничий шум;

локальна та загальна вібрація (при роботі деревообробних верстатів,  інструментів, транспортних засобів тощо);

шкідливі хімічні речовини, в т.ч. пил деревини в повітрі робочої зони;

параметри мікроклімату при роботі на відкритих майданчиках та у неопалюваних приміщеннях.

А також, фактори важкості трудового процесу, що зумовлюють фізичне перевантаження (статичні і динамічні), біологічні (бактерії, віруси, гриби).

Роботодавець  зобов'язаний  забезпечити підпорядковані йому підрозділи господарчо-питним і виробничим водопостачанням, а також каналізацією. Підрозділи підприємства повинні забезпечуватися достатньою кількістю води,  необхідною для  задоволення питних потреб.

Для постачання питної води дозволяється використовувати автомати, водограйчики, закриті бачки з фонтанувальними насадками та інші пристрої. Працівники виробництв з підвищеною температурою довкілля повинні  забезпечуватися газованою підсоленою водою (з вмістом кухонної солі до 5 г на 1 л води) із розрахунку 3-5 л води на одного працівника на зміну. До складу санітарно-побутових приміщень повинні входити гардеробні, душові, умивальні, убиральні, курильні, місця для  розміщення напівдушових, улаштування питного водопостачання, приміщення для обробляння,  зберігання та видавання засобів індивідуального захисту.

Для працівників, які виконують роботу на відкритому повітрі або в приміщеннях з температурою повітря на робочих місцяхнижче + 5 град.С., необхідно влаштовувати кімнати для обігріву.

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженого Наказом МОЗ України № 46 від 21.05.2007 року.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» та статті 163 Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне  взуття  та інші засоби індивідуального захисту.

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)