Пошук

  

 

Авторизація

Безоплатне стажування Законом не передбачене

За підміну трудових відносин приватний підприємець м. Світловдська, власник фітнес – центру, може сплати штраф у сумі 111690 тис. грн.

 За рішенням заступника начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області Оксани Харченко про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, здійснено інспекційне відвідування у приватного підприємця, якому належить фітнес - центр у м.Світловодську.

 Інспектори праці констатували, що за фактичним місцем функціонування діяльності підприємця, роботу адміністратора залу виконувала особа на умовах договору  стажування.

В договорі стажування, який наданий в ході інспекційного відвідування, зазначено, що підприємець зобов’язується вивчити стажера трудовим обов’язкам за спеціальністю «адміністратор фітнес - центру» на безоплатній основі, надати стажеру робоче місце, обладнане  відповідно до правил і норм охорони праці, а стажер в свою чергу зобов’язаний дотримуватися встановлених ФОП правил внутрішнього трудового розпорядку, норм охорони праці, режиму стажування.

В цьому випадку правовідносини між «стажером» та підприємцем були по суті трудовими відносинами, а їх оформлення є формальним і спрямоване лише на надання трудовому договору форми договору стажування. Тобто, має місце заміна трудових правовідносин іншими відносинами. Вказане є порушенням вимог ст. 24 КЗпПУ, якою передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Відповідно до чинного законодавства, застосування стажування можливе лише відносно студентів або осіб, які мають статус безробітних.

Безоплатне стажування взагалі не передбачене законом.

Так, з метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді, статтею 29 Закону «Про зайнятість населення» надається можливість студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів затверджена постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.

Іншим випадком, коли чинним законодавством передбачається можливість стажування особи, є випадок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних. Так,  відповідно до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого  наказом Мінсоцполітики України, МОН України від 31.05.2013 р. № 318/655, стажування – це підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця. Відповідно, громадяни, які мають офіційний статус безробітного, можуть проходити стажування — професійне навчання працівників на виробництві, чи іншому підприємстві, організації незалежно від форми власності. У всіх інших випадках — роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу відповідно до вимог статті 24 КЗпП України.

При укладенні трудового договору з фізичною особою, тобто працівником,  дотримання письмової форми є обов'язковим (п. 6 ч. 1 ст. 24 КЗпП). Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, згідно з якою працівник зобов'язується виконувати певну роботу з підпорядкуванням установленому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати йому зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

 Вимогами ст. 21,23,24,26 КЗпП України не передбачено проходження стажування особою, яка бажає працевлаштуватися шляхом укладення трудового договору, для перевірки її кваліфікації та навиків роботи або отримання таких.

 Стажування в цілях придбання практичних навиків, необхідних для виконання посадових обов'язків, може бути організоване за наявності відповідного договору між роботодавцем, претендентом на посаду (безробітним) і державним центром зайнятості (ст. 35 Закону від 05.07.12 р. № 5067-VI, далі – Закон № 5067).

Підприємець не надав  в ході інспекційного відвідування договір про професійне навчання найманого працівника, наказ про організацію стажування, програму стажування, будь-які інші документи, що підтверджують врегулювання відносин між роботодавцем і стажистом згідно з вимогами Закону № 5067. Отже, підприємець не мав права допускати до роботи стажиста без укладення з ним договору і без оплати його праці. Учинивши так, підприємець порушив вимоги трудового законодавства і понесе за це покарання.

Офіційне оформлення працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас, для роботодавця - це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

Фото з інтернету

 

Державна служба України з питань праці

 

 

  

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

ОУНБ Д.І. Чижевського (іноформаційна платформа з питань праці)