Фахівець Управління прочитала лекцію в КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок»

Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці в області Ірина Бутенко провела лекційне заняття з питань дотримання вимог охорони праці та профілактики виробничого травматизму з технічними  працівниками  КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок». На лекції були присутні  близько 30 працівників, директор закладу Григорій Педько та головний інженер-відповідальний за охорону праці Олександр Рябов.

 Ірина Бутенко поінформувала присутніх про стан та аналіз нещасних випадків у соціально-культурній сфері, у тому числі в закладах культури за останні роки, види та причини, що призводять до виробничого травматизму. Фахівець наголосила на розробленні та впровадженні заходів щодо профілактики виробничого травматизму, посиленні контролю за станом охорони праці в закладі, забезпеченні дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, на організацію та документальне оформлення охорони праці в закладі  усіх працівників, задіяних в організації служби охорони праці.

Надано роз’яснення відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 вимоги для проведення декларування відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, зокрема щодо декларування робіт на висоті 1,3 м.