Порядок подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці за формою згідно з додатком 8 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7.02.2018 № 48) подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - адміністратору за місцем провадження діяльності чи місцезнаходженням об'єкта не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

Строк реєстрації декларації - протягом п’яти робочих дня після надходження декларації.