Про гарантії для медпрацівників, які підвищують кваліфікацію

Заклад направляє лікаря на курси підвищення кваліфікації до іншого населеного пункту, які гарантії передбачені чинним законодавством для такого працівника? Які умови оплати курсів підвищення кваліфікації за основним місцем роботи та за сумісництвом? Чи передбачено надання іншого дня відпочинку за навчання у вихідний день?

Роз’яснення надає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів Управління Держпраці в області Інна Кривенко.

 Право медичних працівників на підвищення кваліфікації  передбачене  ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я здоров’я». Проходження таких курсів є гарантованим правом медпрацівника.

Соціальні гарантії і компенсації для працівників, яких направляють підвищувати кваліфікацію, врегульовані нормами ст. 122 КЗпП та постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації,  підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» (далі постанова № 695).

До таких гарантій належать:

— збереження робочого місця і середньої заробітної плати за час перебування на курсах підвищення кваліфікації;

— оплата вартості проїзду до місця навчання і назад;

— виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірах, встановлених чинним законодавством для службових відряджень;

— відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житла.

Добові при підвищенні кваліфікації

Виплата добових медпрацівникам, які направлені на курси підвищення кваліфікації, регулюється  п. 1 постанови № 695. Так, добові виплачуються:

— за кожен день перебування в дорозі — у розмірі, установленому законодавством для службових відряджень;

— іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання — у розмірі, установленому законодавством для службових відряджень, а в наступні місяці,  до закінчення терміну навчання, тим,   хто   одержує   заробітну   плату   у   розмірі   менше   6 неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян,   виплачується стипендія в розмірі 20 відсотків добових.

Для працівників установ, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів (у тому числі і працівників медичних установ), норма оплати добових визначена  постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011   № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». На сьогодні згідно з додатком 1 постанови № 98 сума добових для зазначених працівників становить 60 грн.

Витрати  за найм житлового приміщення за добу

Медичним працівникам, які вибувають на курси підвищення кваліфікації, гарантується компенсація витрат, що пов’язані з наймом житла. Згідно з абз. 5 п. 1 постанови № 695 на час навчання працівники забезпечуються гуртожитком готельного типу. У разі відсутності гуртожитку відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення, проводиться в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень. Так, відповідно до постанови № 98 граничні норми відшкодування витрат на наймання житлового приміщення за добу в межах України не повинні перевищувати 600 грн.

Відшкодовуємо вартість проїзду

Медичним працівникам, які вибувають на курси підвищення кваліфікації, гарантується компенсація витрат, що пов’язані з витратами на проїзд до місця навчання і назад п. 1 постанови № 695.

Збереження  середньої  заробітної плати за час проходження курсів

Однією з гарантій для працівників, направлених на курси підвищення кваліфікації, є обов’язок роботодавця зберегти середню зарплату за час навчання - п. 1 постанови № 695 та ст.122 КЗпП України. Розрахунок середнього заробітку при цьому провадиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (далі Порядок № 100).

У загальному випадку розрахунок здійснюють виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують місяцю направлення на курси підвищення кваліфікації ( абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

У разі якщо працівник не працював протягом двох останніх місяців, то середню зарплату розраховують виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо ж працівник не працював останні чотири місяці, то середній заробіток розраховують виходячи із встановленого у трудовому договорі посадового окладу (тарифної ставки).

Для працівників, які нещодавно прийняті до установи, закладу і в них немає двомісячного розрахункового періоду, середня зарплата розраховується виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Виплати, що включаються до розрахунку середньої зарплати для оплати періоду перебування на курсах підвищення кваліфікації, та виплати, які не слід включати до нього передбачені п. 3 та п.4 Порядку № 100).

Особливості направлення на підвищення кваліфікації сумісників

Інколи перед керівниками медичних установ постає запитання: чи може заклад охорони здоров’я відправити на курси підвищення кваліфікації лікаря, який є «зовнішнім» або «внутрішнім» сумісником, якщо направлення на підвищення кваліфікації видане за основним місцем роботи?

Роз’яснення щодо цього питання фахівці Мінсоцполітики надали у листі від 07.04.2015 р. № 5112/0/14-15/13. Згідно з цими роз’ясненнями медпрацівники —сумісники можуть бути направлені на курси підвищення кваліфікації незалежно від того, з якого місця роботи відбувається таке направлення. Важливо лише те, що підвищення кваліфікації повинне відбуватися безпосередньо у закладах післядипломної освіти.

Підставою для направлення медпрацівника-сумісника на навчання буде копія наказу про направлення його на курси за основним місцем роботи.

Зверніть увагу! Ця норма стосується тільки випадків, коли підвищення кваліфікації (підготовка, перепідготовка) медиків та фармацевтів відбувається в закладах післядипломної освіти. Якщо ж медичний працівник проходить курси вдосконалення на базі інших закладів, то зазначена вище норма для них не діє.

Чи буде зберігатися середня зарплата для медпрацівників-сумісників, які направлені підвищувати кваліфікацію? Так, для медичних працівників середня заробітна плата в разі їх направлення на курси підвищення кваліфікації зберігається за кожним місцем роботи, тобто як за місцем основної роботи, так і на роботі за сумісництвом. Така гарантія для медичних працівників передбачений абз. 2 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Причому незалежно від того, за «внутрішнім» чи «зовнішнім» сумісництвом вони працюють і з якого місця роботи (основного чи за сумісництвом) направляються для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки.

Розрахунок середньої зарплати при цьому здійснюють за кожною посадою окремо. Так, розрахунок середньої заробітної плати за основним місцем роботи провадиться виходячи з виплат, які нараховані працівнику в розрахунковому періоді за основним місцем роботи. А розрахунок середнього заробітку на роботі за сумісництвом здійснюється виходячи з виплат, що нараховані працівнику в розрахунковому періоді за сумісництвом.

Інколи перед роботодавцем постає таке запитання: якщо медичний працівник за основним місцем роботи направляється на курси підвищення кваліфікації, а за сумісництвом продовжує працювати (графік роботи та розклад занять дозволяють), чи можна на роботі за сумісництвом виплачувати заробітну плату за відпрацьований час? Фахівці Мінсоцполітики вважають, що можна ( лист Мінсоцполітики від 12.10.2012 р. № 1055/13/84-12). Так, з урахуванням норм ст. 122 КЗпП та абз. 2 п. 2 постанови № 524 гарантія щодо збереження заробітної плати в період підвищення кваліфікації розповсюджується як на основне місце роботи, так і на роботу за сумісництвом. Це означає, що медичний працівник звільняється від виконання роботи (за основним місцем роботи і за сумісництвом). При цьому ані в постанові № 524, ані в іншому нормативному документі не передбачено жодних винятків щодо можливості медпрацівника, направленого на курси підвищення кваліфікації, продовжувати працювати за сумісництвом з отриманням зарплати за фактично відпрацьований час. Отже, якщо медичний працівник за основним місцем роботи направляється на курси підвищення кваліфікації, а за сумісництвом продовжує працювати (графік роботи та розклад занять дозволяють), то середня заробітна плата зберігається тільки за основним місцем роботи. На роботі за сумісництвом він буде отримувати заробітну плату за фактично відпрацьований час. Підставою для такої роботи є його заява щодо продовження роботи за сумісництвом згідно з графіком на час проходження курсів.

 Чи передбачене надання іншого дня відпочинку за навчання у вихідний день?

Щодо надання іншого дня відпочинку при направленні працівника на курси підвищення кваліфікації у вихідний день з відривом від виробництва, то надання іншого дня відпочинку за навчання у вихідний день чинним законодавством не передбачено.

 

Нагадуємо! Дотримання норм трудового законодавства, в тому числі своєчасне нарахування всіх виплат, дозволить Вам убезпечити себе і Ваш заклад від відповідальності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

 

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 

  

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

 

ДП «Кіровоградський Експертно-технічний центр»

 

 

 

 

 

Пошук

 

Авторизація

Управління Держпраці у Кіровоградській області

Юридична та фактична адреса: 
м. Кропивницький, 25006, вул. Дворцова, 24,  вул. Дворцова, 32/29 

тел./факс (0522) 32-04-30

Гаряча лінія : 32-02-83

Телефон для довідок щодо отримання
вхідного реєстраційного номера:
(0522) 22-14-67 
 E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.