Під час семінару у ТОВ «Світловодський маслосирзавод» нагадано, хто є відповідальними за безпеку робіт в електроустановках

23 серпня головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Кіровоградській області Володимир Євтушенко провів інформаційно-консультативну зустріч з посадовими особами ТОВ «Світловодський маслосирзавод» щодо дотримання організаційних заходів згідно з НПАОП 40.1-1.21-98  «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

 При спілкуванні обговорено вимоги організаційних заходів, якими досягається безпека робіт в електроустановках. Нагадано, що відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є працівник, який видає наряд, розпорядження; працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця; працівник, який готує робоче місце, допуск; працівник, який допускає до роботи (далі – допускач); керівник робіт; працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі – наглядач); члени бригади.

Загострена увага, що забороняється допускати до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками захворювання. Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам цих Правил. Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог Правил. У випадку , якщо працівник самостійно не спроможний вжити дійових заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності – керівника вищого рівня. В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути виконано негайно, без попереднього дозволу. Працівники, що порушили вимоги цих Правил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством. Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

Також була  надана  інформація про стан виробничого травматизму у регіоні та вказані основні причини, які привели до нещасних випадків.

Головний держінспектор привітав всіх слухачів з Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України.