Фахівець Управління нагадала про мінімальні гарантії в оплаті праці

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці в області Олена Коломійчук провела семінар в Голованівському ЦПМСД на тему: «Мінімальні гарантії в оплаті праці».

 Олена Коломійчук повідомила, що відповідно до статті 95 КЗпП України мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

Статтею 12 Закону України «Про оплату праці» встановлено також інші норми і гарантії в оплаті праці, а саме:

норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо)

гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов'язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров'я на легшу нижче оплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв'язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо встановлюються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України.

Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою цієї статті та Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями.

За статтею 265 КЗпП посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в разi недотримання мiнiмальних державних гарантiй з оплати працi - у 10-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєне порушення (з 1 сiчня 2019 р. – 41730,00 грн.).

Умови оплати праці співробітників бюджетних закладів охорони здоров’я й установ соціального захисту населення  визначає наказ МОЗ та Мінпраці № 308/519 від 05.10.2005, який затверджує Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (далі — Умови оплати праці).

Норми цього документа є обов’язковими для виконання в усіх бюджетних установах.

14 червня 2017 Уряд схвалив Основні напрямки бюджетної політики України, тобто,так звану – бюджетну резолюцію на 2018 – 2020 роки, яку розробив Мінфін спільно з Урядом, експертами, профспілковими організаціями, Асоціацією міст України, а також міжнародними партнерами.

Для планування видатків із бюджету на виплату заробітної плати в бюджетній резолюції передбачені наступні показники:

а) посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду:

– на 2019 р. – 1921 грн.;

– на 2020 р. – 2073 грн.

б) мінімальна заробітна плата

– на 2019 р. – 4173 грн.;

– на 2020 р. – 4425 грн.

Для більш спрощеного використання цих показників при підготовці бюджетного запиту в 2017 році нами розроблена нижченаведена таблиця посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери на 2018 – 2020 роки.

Т А Б Л И Ц Я
посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,
оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою,
на 2018 – 2020 роки

Розряди

Коефіцієнт підвищення окладу

з   01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.

з   01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

з   01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Оклад
(тарифна ставка)
(грн.)

Оклад
(тарифна ставка)
(грн.)

Оклад
(тарифна ставка)
(грн.)

1

1,00

1762

1921

2073

2

1,09

1921

2094

2260

3

1,18

2079

2267

2446

4

1,27

2238

2440

2633

5

1,36

2396

2613

2819

6

1,45

2555

2785

3006

7

1,54

2713

2958

3192

8

1,64

2890

3150

3400

9

1,73

3048

3323

3586

10

1,82

3207

3496

3773

11

1,97

3471

3784

4084

12

2,12

3735

4073

4395

13

2,27

4000

4361

4706

14

2,42

4264

4649

5017

15

2,58

4546

4956

5348

16

2,79

4916

5360

5784

17

3,00

5286

5763

6219

18

3,21

5656

6166

6654

19

3,42

6026

6570

7090

20

3,64

6414

6992

7546

21

3,85

6784

7396

7981

22

4,06

7154

7799

8416

23

4,27

7524

8203

8852

24

4,36

7682

8376

9038

25

4,51

7947

8664

9349

Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету розраховується виходячи:
– з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
– міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ. У розрахунках до місцевих бюджетів враховано розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні 1921. Це найнижчий оклад в системі охорони здоров'я. Кожен наступний оклад, відповідно до розряду, збільшується на 100-400 гривень. Таким чином, посадовий оклад лікаря, чий тарифний розряд 25-й, становить 8664 гривень.

ВІДЗНАЧИМО. Лікарям медичних відділень протезно-ортопедичних підприємств та об'єднань посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів-хірургів відповідних кваліфікаційних категорій. А керівникам медичних установ з базовою та неповною вищою медичною освітою - виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10-20%.

ТАРИФНІ РОЗРЯДИ ЛІКАРІВ

14, 13, 12, 11 розряди - лікарі-хірурги всіх найменувань, ендоскопісти, анестезіологи, лікарі загальної практики - сімейні лікарі: вищої кваліфікаційної категорії, першої кваліфікаційної категорії, другої кваліфікаційної категорії, без категорії. 10 розряд - інтерни, стажисти хірургічного профілю.

13, 12, 11, 10 розряди - лікарі інших спеціальностей: вищої кваліфікаційної категорії, першої кваліфікаційної категорії, другої кваліфікаційної категорії, без категорії. 9 розряд - інтерни, стажисти.

ТАРИФНІ РОЗРЯДИ МОЛОДШОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

10, 9, 8, 7 розряди - акушерки, сестри медичні: операційних, перев'язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, станцій (відділень) швидкої, невідкладної, екстреної медичної допомоги, кабінету з аудіометрії; оптометриста; помічники: лікаря-епідеміолога, лікаря-стоматолога; фельдшери всіх спеціальностей, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики - сімейної медицини, лікарі зубні: вищої кваліфікаційної категорії, першої кваліфікаційної категорії, другої кваліфікаційної категорії, без категорії. 9, 8, 7, 6 розряди - інструктори, рентгенолаборант, сестри медичні: поліклінік і стаціонарів, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології, з фізіотерапії та інші; статистики медичні, техніки зубні, техніки-ортезисти-гіпсовилівальщікі: вищої кваліфікаційної категорії, першої кваліфікаційної категорії, другої кваліфікаційної категорії, без категорії. 3 розряд - молодші медичні сестри: буфетниці, ванніци, прибиральниці (палатні) та інші. 4 розряд - сестри-господині, дезінфектор, молодші медичні сестри: операційні, перев'язувальні, палатні, по догляду за хворими. 5 розряд - реєстратор медичний.

СТАРШИМ: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10%.

 

 

Державна служба України з питань праці

 

 

 

Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації 

 

 

 

  

 Управління Головдержслужби України в Кіровоградській області

 

 

ДП «Кіровоградський Експертно-технічний центр»

 

 

 

 

 

Пошук

Авторизація

Управління Держпраці у Кіровоградській області

Юридична та фактична адреса: 
м. Кропивницький, 25006, вул. Дворцова, 24,  вул. Дворцова, 32/29 

тел./факс (0522) 32-04-30

Гаряча лінія : 32-02-83

Телефон для довідок щодо отримання
вхідного реєстраційного номера:
(0522) 22-14-67 
 E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.