Борги по заробітній платі, як з цим боротись?

28.07.2015 відбулося чергове засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати під керівництвом заступника голови облдержадміністрації В.Атаманчук. 

На засідання якої були запрошені керівники ряда підприємств області, що мають значну заборгованість із виплати заробітної плати, або зростили її рівень за останній період.

Станом на 1 липня цього року сума загального боргу із заробітної плати в області складає 37,1 мільйона гривень, з яких 14,6 мільйона гривень – борг на економічно активних підприємствах. Заборгованість із виплати заробітної плати зафіксовано у десяти районах та містах обласного підпорядкування. Найбільші борги в містах: Кіровограді, Світловодську та Олександрії, а також у Голованівському, Маловисківському та Долинському районах.

Заслухано звіти керівників найбільших підприємств-боржників щодо причин виникнення боргів.

Але що роботи працівникам у разі затримки виплати заробітної плати?

Законом України «Про оплату працi» (ст. 24) встановлено, що заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi не рiдше нiж два рази на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше як через сім днiв пiсля закiнчення перiоду, за який провадиться виплата.

Конкретнi термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами, органiзацiями самостiйно в колективному договорi або iншому нормативному актi роботодавця.

Положення названого Закону щодо виплати заробiтної плати не рiдше нiж два рази на мiсяць є обов'язковими для пiдприємств, органiзацiй усiх форм власностi й господарювання.

Державний інспектор проводить перевірку, встановлює факти порушень термінів виплати заробітної плати та вживає заходи в межах повноважень щодо притягнення керівника до адміністративної чи кримінальної відповідальності.  При цьому державний інспектор не має повноважень змусити керівника виплатити працівнику заборговані кошти, тому що індивідуальні трудові спори відповідно до ст. 221 Кодексу законів про працю України розглядаються комісіями по трудових спорах підприємств та районними (міськими) судами.

Відповідно до ст. 233 Кодексу законів про працю України для вирішення трудового спору та стягнення належної заробітної плати працівник має право звернутись до суду з позовом без обмеження будь-яким строком.