Здійснили перевірку знань з питань охорони праці

На підприємстві ПАТ КШФ «Зорянка» 21 липня за участю посадових осіб управління Держпраці у Кіровоградській області проведено перевірку знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищенної небезпеки.

Представник  управління  Держпраці  у   області  проаналізував  найбільш  характерні  помилки  під  час  виконання  робіт в діючих електроустановках, використання працівниками засобів індивідуального захисту та  надання  першої  (долікарняної)  медичної  допомоги. 

 Слухачі відповідали на запитання, що ставилися членами комісії, у том числі з додержання вимог охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Рівень знань слухачів виявився високим.